Köszönet mondunk mindazoknak, akik az adójuk 1%-át nekünk ajánlották fel. Szívesen megajándékoznánk egy kötetünkkel - akár anonim módon is. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy-egy kötetünk viszonzásaként anyagi támogatást nyújtottak. Mindazoknak is mondunk köszönetet, akik bármilyen módon segítették, segítik Balatonboglár szellemi múltjának megőrzéséért végzett munkánkat.

Balatonboglár, Árpád u. 17. -  asz: 19195252-1-14

Az Balatonboglári Városvédő Egyesület 1991. augusztus 1-jén (Boglárka napján) alakult. A tevékenységét legfőképp a várost szerető erők összefogása, a történelmi építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében fejti ki. Az egyesület törekszik a lakosság településszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi közérzetének javítására, a városhoz való kötődés erősítésére. A legfőbb tevékenysége a város szellemi örökségének ápolására, amiben jelentős, és következetes munkát végzett, s folyamatosan ebben az értékőrző tevékenységben készít maradandót. Az egyesület a helyi kulturális életben kiemelkedő egyéniségek munkáiból több kötetet is megjelentetett. Ilyenek: „Geosits Gyula: Az élet rokona” - 1993 - ISBN 963 04 3528 4. Boglári Múzsa – 1995 - ISBN 963045923. „Pados József: Tavalyi levél” - 2007 - ISSN 1219-7122. „Geosits Gyula: Fecskelelkem” - 1999. Bagó Bertalan festőművész munkáiból naptár 1992 és 2002 években. „Helytörténeti multimédia CD” – 2000. „Boglári Szép Szó” kulturális, társadalmi újság 1991-2000 években időszakosan. Horváth Iván: „Boglár Partjainál” – képes helytörténeti könyv, 2015. Balatonboglári diákszínjátszásról a „Folytassátok, ha majd nem leszek!” 2016, ISBN 978-963-12-5023-7, Szeri Gabriella írta Harangozó Józsefné tanítónő visszaemlékezéseiből a „Gyöngyök a homokban” 2016 - ISBN 978-963-12-7287-1. Gránit emléktáblák Deák, Kossuth, Széchenyi emlékére. Munkáinkat önkéntes munkákkal, saját forrásból, magánemberi kisebb adományokból, az SZJA 1%-ból, tagdíjakból, s esetenként a helyi önkormányzat kulturális alapja segítségével pályázat útján.

Az egyesület számtalan estet is szervezett, részben egykor nagyformátumú városi polgárok emlékezetére Mészáros Győző est, Bagó Bertalan est, Salamon János est, Boglári Múzsa est, Bonus Bonorum est. Ugyanígy a köteteket bemutató ünnepi estek. Mind a kötetek, mind az estek szervezését kutatások, ismeretgyűjtések előzték meg néhol több évnyi munka is.

Az egyesületünknek minden rendezvénye iránt – melyeket nagyrész a karácsonyi ünnepkör időpontjai alatt tartunk meg – Balatonboglár lakossága a legnagyobb érdeklődést mutatja, rendezvényeink teltházasak, sokáig a közbeszéd témái. Úgy érezzük, hogy ezekkel a rendezvényekkel, az általunk kiadott könyvekkel egy folyamatos folytatás váró, helytörténeti, kulturális igényt teremtettünk meg, melyek hozzátesznek a város lakóinak a városról szóló ismereteihez, s a közösség felé mutatott értékrendben is komoly jelei vannak az egészséges lokálpatrióta magatartásnak. Kiadványainkat kísérő pozitív visszajelzések alapján komoly igény született – a város múltjával foglalkozó, utánnyomást is megélt, képes várostörténeti könyvünk is ékesen bizonyítja – a város jelenét, a városi embereket bemutató igényes kiadvány elkészítésére (Édes Boglár címmel), melyhez – terveink szerint – közel száz elbeszélgetést, interjút, fotót, filmet fogunk elkészíteni. Az eredménye mind helyi értékmegőrzés, kordokumentum, mind idegenforgalmi kiadvány számára tartalmas és szerkesztett adatbázis elkészítése, kiteljesedésében – anyagi lehetőségek függvényében – egy igényes kiadvány elkészítése a város mai életéről.

Az egyesület adatgyűjtő munkáját jelentősen felgyorsítaná az önkéntesek segítségei mellett, ha  egy időszakos alkalmazott fő supervisor-i munkát végezhetne mind az önkéntesek irányításával, azok munkáinak összehangolásával, az eredmények rögzítésével, archiválásával, rendszerezésével, s a szükséges, és elégséges munka ütem fenntartásával.

 

Balatonboglár, 2017. január 26.

Kalász József - elnök

2015. karácsony előtt, a Boglár partjainál c. képes helytörténeti könyv átadásakor elhangzottak alapján 2016. évben elkészült a Gyöngyök a homokban és a Folytassátok, ha majd nem leszek című könyveink, s hamarosan elkészül az itt ígért munkánk első kötete is az Édes Boglár is.

2018. február 7.

Nyomdában van... Résre nyitott ajtók címmel - 2018.03-12.

Elkészült, bemutattuk.